Có nhiều người khi liên hệ với chúng tôi đã nhờ tư vấn tìm cho họ một chiếc camera